Färdig Värme

Färdig Värme innebär lokal produktion och levererans av hetvatten till större fastigheter och/eller industrier. Du som kund köper värme (d.v.s. hetvatten eller ånga) av oss från en viss avläsningspunkt.

Vi investerar i värmeanläggning samt tar hand om produktion av värmen, bränsleinköp, drift, reparationer och underhåll medan du ägnar dig åt din kärnverksamhet. Vi är mycket flexibla och anpassar varje Färdig Värme-avtal till just dina behov och lokala förutsättningar.

Kontakta oss för en intressanmälan/förstudie.