Delägarskap Värmeverk

Delägarskap Värmeverk vänder sig till större fastighetsägare med koncentrerade fastighetsbestånd, som vill ta kontroll över värmekostnaderna.

Som delägare i ett värmeverk tillsammans med Lantmännen Agrovärme får du ett stabilt och konkurrenskraftigt värmepris med hög miljöprestanda och full insyn i prissättningen. Du slipper oroa dig för uppförande, drift och underhåll av värmeverket och du får en långsiktig lösning av dina uppvärmningsbehov.

Lantmännen Agrovärme är en långsiktig och ansvarstagande ägare, med stor erfarenhet av etablering och drift av småskaliga biobränsleanläggningar. Vi har intresse, kapital, kunskap, erfarenhet och ansvarskänsla som krävs för att etablera och driva små fjärrvärmesystem och god överblick över utvecklingen inom energiområdet, med speciell inriktning på bioenergin vilket är avgörande vid investering i modern värmeproduktion.

Vi erbjuder flexibilitet i val av bränsle och har kompetens att utnyttja de energiprodukter som kommer från jord- och skogsbruket för produktion av värme. Kontakta oss för en intressanmälan/förstudie.