Delägarskap Värmeverk

Delägarskap Värmeverk vänder sig till större fastighetsägare med koncentrerade fastighetsbestånd, som vill ta kontroll över värmekostnaderna. Som delägare i ett värmeverk tillsammans med Lantmännen Agrovärme får du ett stabilt och konkurrenskraftigt värmepris med hög miljöprestanda och full insyn i prissättningen. Du slipper oroa dig för uppförande, drift och underhåll av värmeverket och du får en långsiktig lösning av dina uppvärmningsbehov. 

Kontakta oss för en intressanmälan/förstudie.


Varför samarbete med Lantmännen Agrovärme?

Lantmännen Agrovärme är en långsiktig och ansvarstagande ägare, med stor erfarenhet av etablering och drift av småskaliga biobränsleanläggningar. 

  • Vi har intresse, kapital, kunskap, erfarenhet och ansvarskänsla som krävs för att etablera och driva små fjärrvärmesystem.
  • Vi har mycket god överblick över utvecklingen inom energiområdet, med speciell inriktning på bioenergin vilket är avgörande vid investering i modern värmeproduktion. 
  • Vi erbjuder flexibilitet i val av bränsle och har kompetens att utnyttja de energiprodukter som kommer från jord- och skogsbruket för produktion av värme.