Lantmännen Agrovärme

Lantmännen Agrovärme är ett fjärrvärmebolag som ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I våra värmeverk förbränner vi restprodukter från jord- och skogsbruk, som annars hade gått förlorade. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vi bedriver verksamhet på 14 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 127 GWh från lokala biobränslen. Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På våra fjärrvärmeorter har vi bidragit till att minskad fossil uppvärmning, minskade CO2-utsläpp samt förbättrad luftkvalité. På så sätt tar vi ansvar från jord till bord.

 Lantmännen Agrovärmes lösningar är: 

  • Lokala
  • Långsiktiga 
  • Hållbara 
  • Kostnadseffektiva

Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På så sätt bidrar vi till en hållbar energiförsörjning samt skapar lokala arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

Om Fjärrvärme

Varje år väljer fler och fler svenskar fjärrvärme för att värma upp sina hus. Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Fjärrvärme från Lantmännen...

Färdig Värme

Färdig Värme innebär lokalt produktion och leverans hetvatten och/eller ånga till en större enskilda fastigheter eller industrier. Bekvämaste sättet för dig att få värme är att låta oss ta hand om...

Delägarskap Värmeverk

Vänder sig till större fastighetsägare och kommuner med koncentrerade fastighetsbestånd. Som delägare i ett fjärrvärmeverk tillsammans med Lantmännen Agrovärme får du ett stabilt och konkurrenskraf...

Lantmännen styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreninga...