Om oss

Lantmännen Agrovärme är ett fjärrvärmebolag som ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 20 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I våra värmeverk förbränner vi restprodukter från jord- och skogsbruk, som annars hade gått förlorade. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vi bedriver verksamhet på 19 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 150 GWh från lokala biobränslen. Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På våra fjärrvärmeorter har vi bidragit till att minskad fossil uppvärmning, minskade CO2-utsläpp samt förbättrad luftkvalité. På så sätt tar vi ansvar från jord till bord.