Lantmännen Agrovärme

Lantmännen Agrovärme är ett fjärrvärmebolag som ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I våra värmeverk förbränner vi restprodukter från jord- och skogsbruk, som annars hade gått förlorade. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vi bedriver verksamhet på 14 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 127 GWh från lokala biobränslen. Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På våra fjärrvärmeorter har vi bidragit till att minskad fossil uppvärmning, minskade CO2-utsläpp samt förbättrad luftkvalité. På så sätt tar vi ansvar från jord till bord.  Lantmännen Agrovärmes lösningar är: 

  • Lokala
  • Långsiktiga 
  • Hållbara 
  • Kostnadseffektiva

Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På så sätt bidrar vi till en hållbar energiförsörjning samt skapar lokala arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.

 Läs mer om Lantmännen koncernen