Vi byter panna i Bjärnum för att öka andelen förnybart

Vi håller för närvarande på med ett pannbyte i Bjärnum för att minska andelen fossilt bränsle i vår produktionsmix. Den gamla pannan är pelletseldad, men har dessvärre för låg kapacitet för att klara vintermånaderna, vilket har inneburit att oljepannan har gått in som spetskapacitet och reserv.

Den nya flispannan kommer att klara både bas och spetslast, vilket väsentligt kommer att minska andelen olja som behövs. Pannbytet tar oss ett steg närmare utfasning av fossilolja, som är en del av Lantmännenkoncernens strategi för 2020. Åtgärden stöds av Klimatklivet.