Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen i Skurup 3-4/9

Vi bygger ut fjärrvärmenätet i Skurup, detta medför tyvärr att fjärrvärmen kommer behöva stängas av natten mellan 3:e och 4:e september. Avbrottet berör samtliga fjärrvärmekunder i Skurups tätort. 

Värmeleveransen kommer att vara avbruten måndag 3:e september från kl 19:00 och planeras vara i drift senast kl 05:00 natten till tisdag 4:e september. Kortvariga störningar i värmeleveransen kan förekomma även under tisdagen (4:e september).

Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan komma att medföra. Kontakta oss gärna vid frågor: 0411-39860 / 010-556 09 20