Nya fjärrvärmenät i Rydsgård och Skivarp

Under hösten 2017 har Skurups Fjärrvärme, ett helägt bolag av Lantmännen Agrovärme, etablerat två nya fjärrvärmeområden i orterna Skivarp och Rydsgård. Kunderna består av kommunala fastigheter samt villor, och många av fastigheterna har tidigare haft oljepannor för uppvärmning. Fjärrvärmen produceras från biobränslen vilket är skonsamt för miljön och minskar utsläppet av koldioxid och luftföroreningar i orterna. I orter där fjärrvärme etablerats är stadsmiljön bättre.

I Skivarp ligger panncentralen mitt emot det gamla Sockerbruket och fjärrvärmeledningarna går över fältet, längs Alpvägen, Möllevägen samt Ramsbovägen.

I Rydsgård ligger värmeverket mitt emot Rydsgårds Arena, ledningarna går längs Västergatan, Smedjegatan och upp på Västra Storgatan bort till biblioteket. 

Vid intresse av att ansluta till fjärrvärmen, kontakta oss