Lantmännen Agrovärme levererar "Färdig Värme"-lösning i Svalöv

Under sommaren har ett närvärmerk uppförts på Onsjövägen i Svalöv, även kallad "Färdig Värme"-lösning. 

Färdig Värme innebär lokalt producerad och levererad hetvatten till ett större fastighetsområde eller industri. Du som kund köper värme (d.v.s. hetvatten) av oss från en viss avläsningspunkt och vi sköter produktion av värmen, all drift, skötsel och underhåll medan du ägnar dig åt din kärnverksamhet. 

Värmeverket är kopplat till ett internkulvertnät, som fördelar värmen till ett flertal växthus, kontor, ett LSS-boende och en större skolbyggnad. Ytterligare fastigheter inom området kommer att anslutas, dessa värms i dagsläget upp med olja och el. 

Läs mer om våra lösningar på Om oss.