Information om personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning GDPR (the General Data Protection Regulation) i kraft i samtliga EU/EES länder. GDPR ersätter då den svenska personuppgiftslagstiftningen (PUL) och motsvarande lagar i övriga EU/EES länder.

Med anledning GDPR har vi på Lantmännen Agrovärme AB kompletterat våra avtal med nya bilagor i förhållande till dig som kund hos oss.

De nya bilagorna innehåller bl.a. information om vilka personuppgifter som behandlas om dig som kund i Lantmännen Agrovärme AB. Vidare finns information om för vilka ändamål dessa personuppgifter behandlas, samt vilka rättigheter du som individ har kopplat till de personuppgiftsbehandlingar som görs.

Du hittar de nya bilagorna i digital form här. Önskar du att få en tryckt kopia är du välkommen att kontakta oss på följande kontaktuppgifter: 

Tele: 010-556 09 20
Mail: agrovarme@lantmannen.com

Post: Lantmännen Agrovärme, Kompanigatan 1-2, 553 05 Jönköping