Gör något för svenska bönder

Sommarens värmebölja har slagit hårt mot svenskt lantbruk. Vill du bidra till ett mer livskraftigt lantbruk - välj fjärrvärme från Lantmännen Agrovärme. 

En stor styrka som Lantmännen har i egenskap av lantbrukskooperation är att en del av vinsten går tillbaka till ägarna, de svenska bönderna. Om du väljer fjärrvärme från Lantmännen Agrovärme bidrar du till ett livskraftigt lantbruk, eftersom pengar till Lantmännen går tillbaka till lantbruksföretagen och återinvesteras på gårdarna.

Att köpa Lantmännens produkter gynnar både svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Gör något för svenska bönder - håll utkik efter den gröna grodden nästa gång du handlar. 

YouTube preview