Biobaserade cirkulära affärer

Att sluta kretsloppet och bidra till en cirkulär ekonomi är en del av vårt ansvar från jord till bord. Med ett cirkulärt förhållningssätt värnar vi om jorden och tar vara på alla led i verksamheten. 

 Lantmännen Agrovärmes lösningar är: 

  • Lokala
  • Långsiktiga 
  • Hållbara 
  • Kostnadseffektiva

Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På så sätt bidrar vi till en hållbar energiförsörjning samt skapar lokala arbetstillfällen och affärsmöjligheter.


Om Fjärrvärme

Cirka 95 % av fjärrvärmen som produceras idag framställs från resurser som annars hade gått förlorade. Fjärrvärme från Lantmännen Agrovärme kommer i huvudsak från förbränning av lokalt framtagna biobränslen, såsom flis, energiskog, halm och träpellets. Lantmännen Agrovärme är en Sveriges största förbrukare av åkerbränslen och använder rester från jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin för att värme upp samhällen. Lantmännen Agrovärmes bränslemix består av 98% förnybar biobränslen och några av våra mest använda bränslen visas nedan.

Vill du veta mer om vår hållbarhetsstrategi, klicka här!