Biobaserade cirkulära affärer

Att sluta kretsloppet och bidra till en cirkulär ekonomi är en del av vårt ansvar från jord till bord. Med ett cirkulärt förhållningssätt värnar vi om jorden och tar vara på alla led i verksamheten.

Cirka 95 % av fjärrvärmen som produceras idag framställs från resurser som annars hade gått förlorade. Fjärrvärme från Lantmännen Agrovärme kommer i huvudsak från förbränning av lokalt framtagna biobränslen, såsom flis, energiskog, halm och träpellets. Lantmännen Agrovärme är en Sveriges största förbrukare av åkerbränslen och använder rester från jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustrin för att värme upp samhällen. Lantmännen Agrovärmes bränslemix består av 98% förnybar biobränslen.

 Lantmännen Agrovärmes lösningar är: 

  • Lokala
  • Långsiktiga 
  • Hållbara 
  • Kostnadseffektiva

Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På så sätt bidrar vi till en hållbar energiförsörjning samt skapar lokala arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

Miljö

Vi har som mål att använda 100% förnybara bränslen i vår fjärrvärmeproduktion. Idag består Lantmännen Agrovärmes bränslemix av 98% förnybar biobränslen och vi är en av Sveriges största förbrukare av åkerbränslen. 

Livskraftigt lantbruk

Lantmännens mission är att skapa ett livskraftigt lantbruk. Vi bidrar till missionen genom att skapa affärsmöjligheter för lokala lantbrukare och entreprenörer, genom tex bränslehandel, drift- och beredskapstjänster. 

Ansvarstagande

Ansvar och hållbar affärsutveckling är integrerat i strategisk verksamhetsplanering och förankrat i såväl koncernledning som i styrelse. För de flesta områden finns tydlig styrning i form av systematiskt arbetssätt, mål och uppföljning, som även görs i koncern- och affärsledningar.

Läs mer om hållbarhet

Om Fjärrvärme

Varje år väljer fler och fler svenskar fjärrvärme för att värma upp sina hus. Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Fjärrvärme från Lantmännen...

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord

Vi på Lantmännen lever av jorden. Den är ursprunget till allt vi producerar och grunden för hela vår verksamhet. Jorden och vad som händer med den är därför helt avgörande för oss. Lantmännen är et...