Vinslöv

Värmeverket ligger på Dolingatan 8 i Vinslöv och ägs av Byavärme AB. 

Fjärrvärmen i Vinslöv etablerades 2010, av lokala entreprenörer (Fasab Invest AB och Thagesson Gräv & Schakt AB) och övertogs av Lantmännen Agrovärme 1:a dec 2017. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem, samt industrier, flerbostadshus och villor.

Värmen är 100%-biobränslebaserad och produceras av två flispannor. En oljapanna står stand-by som reserv. Intill värmeverket ligger Byatvätten, där du kan tvätta din bil med miljövänligt uppvärmt hetvatten. 

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.

Driftinformation

Akut avbrott 

På grund av en akut reparation av delar av fjärrvärmenät måste vi stänga av värmeleveransen till delar av Vinslöv

Fredagden 3 aprilkl. mellan ca 09:30 – 13:00

Tiderna är ungefärliga