Vinslöv

Värmeverket ligger på Dolinsvägen 8 i Vinslöv och ägs av Byavärme AB. 

Fjärrvärmen i Vinslöv etablerades 2010, av lokala entreprenörer (Fasab Invest AB och Thagesson Gräv & Schakt AB) och övertogs av Lantmännen Agrovärme 1:a dec 2017. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem, samt industrier, flerbostadshus och villor.

Värmen är 100%-biobränslebaserad och produceras av två flispannor. En oljapanna står stand-by som reserv. Intill värmeverket ligger Byatvätten, där du kan tvätta din bil med miljövänligt uppvärmt hetvatten. 

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.

Driftinformation

2020-03-05
Information Konsument

Det har blivit fel energipris (kr/MWh) på senaste fakturan för konsumenter.

Vi kommer att rätta till detta innan nästa ordinarie faktureringstillfälle.

--------------------------------------------------

2020-07-01
Avstängning Fjärrvärme 

Del av Kyrkogatan & Bygatan, Vinslöv

På grund av nyanslutning av kund till fjärrvärme kommer vi att stänga av

fjärrvärmen under följande tider.

Onsdagen den 1 juli klockan 14:00

Tiderna är ungefärliga

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.