Skurup

Värmen produceras i ett fjärrvärmeverk som ligger en bit utanför tätorten. I Skurup utnyttjas i huvudsak flis som bränsle. Som spets används pellets eller annan förnybar produkt. Som extra reserv, för säkerhets skull, finns det dessutom oljepannor stand-by, så att kunden aldrig ska bli utan värme.

Genom att använda biobränsle, som är en både ekologiskt och ekonomiskt riktig lösning, ersätter vi fossilolja och minskar koldioxidutsläppen i Skurup, just nu, motsvarande utsläppen från 400 bilar!

Efterfrågan på fjärrvärme är stor och fjärrvärmenätet byggs ut kontinuerligt. Under 2017 har det byggts nya fjärrvärmenät i orterna Skivarp och Rydgård.

Vid intresse av att ansluta kontakta agrovarme@lantmannen.com eller ring: 010-556 09 20.

Driftinformation

 

På grund av nödvändiga omkoppling av fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen under delar av dagen. 

2020-05-28  kl. 08:00 till  kl. 18:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-06-10

På grund av nödvändiga reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmen under kvällen/natten. 

2019-06 -10  kl. 23:00 till ca: 2019-06-11  kl. 04:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.