Skurup

Värmen produceras i ett fjärrvärmeverk som ligger en bit utanför tätorten. I Skurup utnyttjas i huvudsak halm, från lokala lantbruk som bränsle. Som spets används flis eller annan förnybar produkt. Som extra reserv, för säkerhets skull, finns det dessutom oljepannor stand-by, så att kunden aldrig ska bli utan värme.

Genom att använda biobränsle, som är en både ekologiskt och ekonomiskt riktig lösning, ersätter vi fossilolja och minskar koldioxidutsläppen i Skurup, just nu, motsvarande utsläppen från 400 bilar!

Skurups värmeverk är Sveriges största halmvärmeverk och många studiebesök från när och fjärran har varit här på besök.

Efterfrågan på fjärrvärme är stor och fjärrvärmenätet byggs ut kontinuerligt. Under 2017 har det byggts nya fjärrvärmenät i orterna Skivarp och Rydgård.

Vid intresse av att ansluta kontakta agrovarme@lantmannen.com eller ring: 010-556 09 20.

Driftinformation

Vi har inga aktuella driftstörningar