Skurup

Värmen produceras i ett fjärrvärmeverk som ligger en bit utanför tätorten. I Skurup utnyttjas i huvudsak flis som bränsle. Som spets används pellets eller annan förnybar produkt. Som extra reserv, för säkerhets skull, finns det dessutom oljepannor stand-by, så att kunden aldrig ska bli utan värme.

Genom att använda biobränsle, som är en både ekologiskt och ekonomiskt riktig lösning, ersätter vi fossilolja och minskar koldioxidutsläppen i Skurup, just nu, motsvarande utsläppen från 400 bilar!

Efterfrågan på fjärrvärme är stor och fjärrvärmenätet byggs ut kontinuerligt. Under 2017 har det byggts nya fjärrvärmenät i orterna Skivarp och Rydgård.

Vid intresse av att ansluta kontakta agrovarme@lantmannen.com eller ring: 010-556 09 20.

VID AKUTA ÄRENDE, SKADA PÅ FJÄRRVÄRMELEDNINGEN /JOUR NUMMER 

Tel. 0411-39 860

Driftinformation

2022-09-12

Fakturering augusti.

På vissa orter kan det förekomma att våra kunder kan ha fått en dubblett av juli månads faktura i augusti. Rätt faktura kommer att skickas ut till berörda kunder.

Vi ber om ursäkt för detta.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2021-10-01

Skivarp

På grund av omkoppling i fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen under följande tider

2021-10-04 från kl. 10:00 till  kl. 16:00

OBS. tiderna är ungefärliga

Områden som påverkas är de fastigheterna på Rosenvägentill Ramsbovägen.

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

---------------------------------------------------------------------

2021-09-28

Adress Skurup Norra Skolgatan till Södergatan

På grund av reparationsarbeten/service på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen under följande tider

Torsdagen 2021-09-30 från kl. 10:00 till  kl. 10:00

OBS. tiderna är ungefärliga

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

---------------------------------------------------------------------

2021-08-30

På grund av omkoppling i fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen under följande tider

2021-08-31 från kl. 13:00 till  kl. 17:00

OBS. tiderna är ungefärliga

Områden som påverkas är de fastigheterna Väster om Mackleanskolan.

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

 

---------------------------------------------------------------------

2020-11-09

På grund ny ansluttning till fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen under delar av kvällen/natten. 

2020-11-11 & 2020-11-12  från kl. 23:00 till  kl. 02:00 båda dagarna

Tiderna är ungefärliga

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

--------------------

2020-10-25

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen under delar av kvällen/natten. 

2020-10-25   från kl. 23:00 till  kl. 01:00

Tiderna är ungefärliga

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-06-10

På grund av nödvändiga reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmen under kvällen/natten. 

2019-06 -10  kl. 23:00 till ca: 2019-06-11  kl. 04:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.

Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.