Kvänum

Värmeverket som ligger på Skaragatan (vid silon) ägs av Lantmännen Agrovärme, drift och daglig tillsyn sköts av egen personal.

I början av 1980-talet skrevs avtal mellan Vara kommun och Skanska om att ersätta oljan med biobränsle och bygga ett mindre fjärrvärmenät i Kvänum. Lantmännen hyrde ut lokaler och svarade för drift och underhåll och jordbrukarna i bygden levererade bränslet i form av halm samt spannmålsavrens. År 1993 övertog Lantmännen såväl panncentral som kulvertnätet i samhället. År 2000 byttes till en större panna och under de följande åren utökades kulvertnätet och ytterligare en panna för fastbränsle startades år 2008. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem, simhall samt industrier, silon, flerbostadshus och villor.

Större delen av värmen produceras i dagsläget av avrens som är en restprodukt från framställning av spannmål, träpellets samt en liten del olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder som ligger på cirka 13 000 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Kvänum hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 4150 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 210 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort cirka 1 550 kubikmeter olja årligen.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.

VID AKUTA ÄRENDE, SKADA PÅ FJÄRRVÄRMELEDNINGEN.

Journummer  Tel. 010-556 13 83

Driftinformation

2022-09-12

Fakturering augusti.

På vissa orter kan det förekomma att våra kunder kan ha fått en dubblett av juli månads faktura i augusti. Rätt faktura kommer att skickas ut till berörda kunder.

Vi ber om ursäkt för detta.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2020-12-17 Kl 16:54

Felet åtgärdat.

Kan ta ett litet tag innan värme och varmvatten är uppe i rätt tempratur.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medfört

Kvänum 2020-12-17 Kl 16:11

Omfattning: Driftörning i delar av fjärrvärmenätet.

Felsökning pågår.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

------------------------------------

20020-10-19

Avstängning fjärrvärme

Tisdagen den 20 oktober klockan 09:00 - 11:00

Tiderna är ungefärliga

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av

fjärrvärmen under dessa tider.

Detta kommer att påverka fastigheterna på följande gator

  • Trägårdsgatan
  • Skaragatan 2-8
  • Tvärgatan
  • Torsgatan 1
  • Frejgatan
  • Tornumsgatan

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.