Horred

Värmeverket som ligger på Varbergsvägen ägs av Lantmännen Agrovärme, drift och daglig tillsyn sköts av inhyrd personal.

1998/99 började fjärrvärmen byggas i Horred och det var industrierna och det kommunala bostadsbolaget som fick de första värmeleveranserna. Fjärrvärmen kunde etableras tack vare viljan om ett miljöriktigt samhälle som de lokala företagen visade upp. Värmepannorna på Horreds Möbel rustades upp, anslöts till fjärrvärmenätet och kompletterades med en oljepanna för topp- och reservlast. År 2001 gjordes en stor satsning i och med att nätet in mot samhället byggdes ut och fjärrvärme kunde erbjudas även till villor. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem samt industrier, flerbostadshus och villor.

Större delen av värmen produceras i dagsläget av spill från produktionen hos Horreds Möbler samt kompletteras med briketter som görs av sågspån, olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder ligger på cirka 6 200 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Horred hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 2 150 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 110 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort knappa 800 kubik olja årligen.

Driftinformation

2022-09-12

Fakturering augusti.

På vissa orter kan det förekomma att våra kunder kan ha fått en dubblett av juli månads faktura i augusti. Rätt faktura kommer att skickas ut till berörda kunder.

Vi ber om ursäkt för detta.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Horred 2021-09-28

På grund av en akut reparation och omläggning av vårt fjärrvärmenät kommer ca 50 st kunder att påverkas då vi måste vi stänga av värmeleveransen i Horred under följande tider.

Torsdagen 30 september mellan 09:00 - 15:00.

(tiderna är ungefärliga)

Driftstörningar gäller ej kallvatten och elnätet.

Vi hoppas att Ni har överseende med eventuella obehag detta kan betyda för dig.

-------------------------------------------------

Horred 2021-03-01

Driftstörning i delar av fjärrvärmenätet.

Detta kan pågå under delar av dagen.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

-------------------------------------------------

Horred 2021-02-09

Driftstörning i delar av fjärrvärmenätet.

Detta kan pågå under delar av förmiddagen.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

-------------------------------------------------

2020-07-07

På grund av en akut reparation av vårt fjärrvärmenät måste vi stänga av värmeleveransen i Horred under följande tider

Måndagen 20 juli mellan 09:30 - 14:00.

(tiderna är ungefärliga)

Driftstörningar gäller ej kallvatten och elnätet.

Vi hoppas att Ni har överseende med eventuella obehag detta kan betyda för dig.