Grästorp

Värmeverket som ligger vid vårdcentralen ägs gemensamt av Lantmännen Agrovärme och Grästorps kommun, drift och daglig tillsyn sköts av personal anställd av Lantmännen Agrovärme AB.

När Vårdcentrum i Grästorps centralort uppfördes 1982 byggdes samtidigt en panncentral och det kommunala Grästorps Fjärrvärme AB bildades. År 1999 inleddes ett samarbete med Lantmännen för en gemensam satsning och expansion och sedan dess har energivolymerna fördubblats. Den gamla pannan byttes ut mot en ny, kulvertnätet utvidgades till bl.a. närliggande privata fastigheter och villor. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna.

Större delen av värmen produceras i dagsläget av närproducerad skogs och salixflis, olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder ligger på cirka 11 400 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Grästorp hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 3 750 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 190 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort mer än 1 400 kubikmeter olja årligen.

Driftinformation

Grästorp 2022-11-22

Under tiden 2022-11-29 mellan Kl 08:00 - 18:00

Det kan förekomma driftstörning i delar av fjärrvärmenätet på grund av underhållsarbete på fjärrvärmenätet.

Varmvatten och värme kommer att finnas till och från under denna tidsperiod.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

------------------------------------------

Grästorp 2022-09-29

Under tiden 2022-09-30 mellan Kl 09:00 - 18:00

 Det kommer att vara driftstörning i delar av fjärrvärmenätet på grund av en vattenläcka i fjärrvärmenätet och den skall repareras.

Varmvatten och värme kommer att finnas till och från under denna tidsperiod.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

------------------------------------------

Grästorp 2022-09-19

Vi har upptäckt att vi har ett läckage av vatten på fjärrvärmeledningen och kommer att under veckan att stänga av fjärrvärmen sektionsvis för att hitta läckan.

Detta kommer främst ske under kvällar och nätter för att minsta störning för våra fjärrvärme kunder. ( Kan även ske underdagtid)

------------------------------------------------------

2022-09-12

Fakturering augusti.

På vissa orter kan det förekomma att våra kunder kan ha fått en dubblett av juli månads faktura i augusti. Rätt faktura kommer att skickas ut till berörda kunder.

Vi ber om ursäkt för detta.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Grästorp 2022-09-01 Kl 19:15

Leveranser av värme är i full drift.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medfört

---------------------------------------------------

Grästorp 2022-05-08

På grund av planerat strömavbrott på elnätet.

Kommer vi inte kunna leverera fjärrvärme under den tid elavbrottet pågår. 

Tisdag 2022-05-10 kl. 09:00 - 14:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.
Avstängningen gäller ej kallvattnet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

---------------------------------------------------------------------------------------

Grästorp 2021-06-29 Kl 09:15

Omfattning: Driftörning i delar av fjärrvärmenätet.

Felsökning pågår.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

------------------------------------------

Grästorp 2020-12-28

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen 

Lördag 2021-01-09 kl. 10:00 - 16:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.
Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

------------------------------------------

Grästorp 2020-11-19 Kl 116:29:15

Felet åtgärdat.

Kan ta ett litet tag innan värme och varmvatten är uppe i rätt tempratur.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medfört

------------------------------------------

Grästorp 2020-11-19 Kl 15:15

Omfattning: Driftörning i delar av fjärrvärmenätet.

Felsökning pågår.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

------------------------------------------

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen mellan

Onsdag 2019-11-06 kl. 22:00 - Torsdag 2019-11-07 kl. 02:00

Kortvariga störningar kan förekomma även under torsdagen.

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.
Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.