Grästorp

Värmeverket som ligger vid vårdcentralen ägs gemensamt av Lantmännen Agrovärme och Grästorps kommun, drift och daglig tillsyn sköts av personal anställd av Lantmännen Agrovärme AB.

När Vårdcentrum i Grästorps centralort uppfördes 1982 byggdes samtidigt en panncentral och det kommunala Grästorps Fjärrvärme AB bildades. År 1999 inleddes ett samarbete med Lantmännen för en gemensam satsning och expansion och sedan dess har energivolymerna fördubblats. Den gamla pannan byttes ut mot en ny, kulvertnätet utvidgades till bl.a. närliggande privata fastigheter och villor. Fjärrvärmenätet har sedan successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna.

Större delen av värmen produceras i dagsläget av närproducerad skogs och salixflis, olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder ligger på cirka 11 400 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Grästorp hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 3 750 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 190 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort mer än 1 400 kubikmeter olja årligen.

Driftinformation

Grästorp 2022-05-08

På grund av planerat strömavbrott på elnätet.

Kommer vi inte kunna leverera fjärrvärme under den tid elavbrottet pågår. 

Tisdag 2022-05-10 kl. 09:00 - 14:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.
Avstängningen gäller ej kallvattnet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

---------------------------------------------------------------------------------------

Grästorp 2021-06-29 Kl 09:15

Omfattning: Driftörning i delar av fjärrvärmenätet.

Felsökning pågår.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

------------------------------------------

Grästorp 2020-12-28

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen 

Lördag 2021-01-09 kl. 10:00 - 16:00

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.
Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.

------------------------------------------

Grästorp 2020-11-19 Kl 116:29:15

Felet åtgärdat.

Kan ta ett litet tag innan värme och varmvatten är uppe i rätt tempratur.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medfört

------------------------------------------

Grästorp 2020-11-19 Kl 15:15

Omfattning: Driftörning i delar av fjärrvärmenätet.

Felsökning pågår.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

------------------------------------------

På grund av reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer vi att stänga av fjärrvärmeleveransen mellan

Onsdag 2019-11-06 kl. 22:00 - Torsdag 2019-11-07 kl. 02:00

Kortvariga störningar kan förekomma även under torsdagen.

Varmvatten och värme kommer inte att finnas under den aviserade tiden.
Avstängningen gäller ej kallvattnet eller elnätet.

Vi hoppas att du har överseende med det eventuella obehag detta kan betyda för dig.