Gimmersta

År 2020 bildades Gimmersta Agrovärme AB som tog över ägandet från Gimmersta Energi AB.

Genom samarbete med Katrineholms kommun KFAB har vi fått möjligheten att ta över fjärrvärmeförsörjningen i bl a.  Björkvik, Forssjö, Julita, Sköldinge, Strångsjö, Valla. Vi värmer främst skolor, dagis, äldreboenden, flerfamiljshus men även privata villor. Sedan 2012 startades nya anläggningar i Björkvik och Julita samt 2013 Valla och Forssjö.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.

VID AKUTA ÄRENDE, SKADA PÅ FJÄRRVÄRMELEDNINGEN.

Journummer  Tel. 010 - 556 11 50 

Driftinformation

2022-06-15 kl. 11:58

Valla

På grund av en akut reparation av vårt fjärrvärmenät måste vi stänga av värmeleveransen under följande tid.

2022-06-15  kl. 12:00-16:00

(tiderna är ungefärliga)

Under denna tid kan därför varken värme eller varmvatten levereras. 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

-------------------------------------------------------------------------

2022-05-08 kl. 12:30

Julita

Under vecka 21 (23-27 maj) kommer det förekomma driftstörningar på grund av underhåll av fjärrvärme nätet.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

--------------------------------------------------

2021-12-03 kl.17:00

Valla

Driftstörningar kan förekomma i leveranserna under helgen.

---------------------------------------------------------

2021-11-16 kl.13:00

Julita

Vi har driftstörningar i leveranserna.

Felsökning pågår.

---------------------------------------------------------

2021-11-01 kl.09:00

Julita

Under dagen kan det förkomma driftstörningari leveransen.

---------------------------------------------------------

2021-10-13 kl. 18:00-20:00

Björkvik

Under eftermiddagen och kvällen kan det förekomma  kortare driftstörningari leveransen.

---------------------------------------------------------

2021-09-24 kl. eftermiddag

Forssjö

På grund av pannbyte kan kortare driftstörningar ske under eftermiddagen.

-----------------------------------------------------------------

2021-08-10 kl. 15:00

Valla

Under vecka 32 kommer vi att börja färga fjärrvärme vattnet grönt med  Pyranin, ett ofarligt färgämne som är godkänt av Livsmedelsverket. Bland annat används det till att färga schampo och diskmedel grönt. Pyranin använts för att färga fjärrvärmevatten i flera svenska städer.

Vi färgar fjärrvärmevattnet grönt för att hitta läckor. Att snabbt upptäcka en läcka förkortar tiden det tar att laga. Då kan vi minimera skador och konsekvenser av läckan.

Om du får grönt varmvatten i kranen hemma, beror det förmodligen på att din fjärrvärmecentral läcker. Om du upptäcker grönt vatten i kranarna eller ute i gatan så kontaktar du oss.

--------------------------------------------------

2021-06-30 kl. 10:00

Forssjö

På grund av en akut reparation av vårt fjärrvärmenät måste vi stänga av värmeleveransen under följande tid.

2021-06-30 kl. 11:00-13:00 

(tiderna är ungefärliga)

Under denna tid kan därför varken värme eller varmvatten levereras. 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

 

----------------------------------------

2020-05-10
Inga planerade avbrott