Örsundsbro och Fjärdhundra

Värmeverken som ligger i Örsundsbro och Fjärdhundra ägs av Agrovärme Enköping AB, drift och daglig tillsyn sköts av Farmartjänst i Enköping AB där bolagets VD Arne Nordfors hanterar kundfrågor.

Större delen av värmen produceras i dagsläget av skogsflis, olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder ligger på cirka 5 300 MWh per år.

Tillsammans så har vi på orterna hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM10) samt minskat koldioxid utsläpp med 1 700 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 85 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort mer än 600 kubikmeter olja årligen.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta Bolagets VD på telefon 070-698 15 17.

Driftinformation

Vi har inga aktuella driftstörningar