Ed

Värmeverket som ligger på Stubbekasvägen vid Hagaskolan ägs av Farmaenergi i Ed AB.

Den biobränsleeldande panncentralen etablerades i början av 90-talet, fjärrvärmenätet byggdes till skolan och har successivt byggts ut och idag är flertalet av de större fastigheter anslutna såsom kommunala byggnader med skolor, ålderdomshem samt flerbostadshus och villor.

Större delen av värmen producerades i dagsläget av skogsflis, olja täcker upp vid stopp och köldtoppar. Värmeleveransen ut till våra kunder ligger på cirka 7500 MWh per år.

Tillsammans så har vi i Ed hjälpts åt att kraftigt minimera utsläppen av skadliga partiklar (PM 10) samt minskat koldioxid utsläpp med 2000 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 100 bilar (genomsnittsbilen som kör 1500 mil/år), detta genom att ta bort mer än 900 kubikmeter olja årligen.

Kapacitet för anslutning av nya kunder finns och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.

Driftinformation

2022-09-12

Fakturering augusti.

På vissa orter kan det förekomma att våra kunder kan ha fått en dubblett av juli månads faktura i augusti. Rätt faktura kommer att skickas ut till berörda kunder.

Vi ber om ursäkt för detta.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dals Ed 2021-04-20

Tisdagen den 27 April mellan 09:00 - 13:00

Kommer det att vara avbrott i värmeleveransen pga. att Vattenfall skall reparera och underhålla elnätet som påverkar vår drift.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför och Vi  arbetar för att leveransen ska vara igång så snart som möjligt.

Avstängningen gäller ej kallvatten.