Vår fjärrvärme

Vi bedriver fjärrvärmeverksamhet på 19 orter i Sverige. Klicka vidare på din ort för mer info om pris, allmänna avtalsvillkor och prislistor.

Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig självt. Dessutom är fjärrvärmen också skonsam för miljön, eftersom den tar till vara på resurser som annars hade gått förlorade. Idag värms ungefär hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige upp med fjärrvärme.

Bekvämt

Väljer du fjärrvärme behöver du inte bekymra dig om att underhålla en egen panna eller värmepump. Du får en långsiktig lösning av dina uppvärmningsbehov till en låg investeringskostnad och livslängden på en undercentral är upp till 30 år. Undercentralen vid fjärrvärmeanslutningen ersätter panna, bränsletank och varmvattenberedare, vilket sparar plats och innebär ett extra förrådsutrymme. Dessutom slipper du problem med lukt och buller.

Miljövänligt

Mer än 95 % av fjärrvärmen som produceras framställs från resurser som annars hade gått förlorade. Storskalig förbränning är effektivare än förbränning i villapannor. Luftutsläppen från värmeproduktionen är betydligt lägre på grund av högre effektivitet och bättre förbränning samtidigt förbättras den lokala miljön då luftföroreningarna från din egen förbränningspanna upphör. I orter där fjärrvärme etablerats är stadsmiljön bättre.

Tryggt och enkelt

Det är ingen risk att vare sig värmen i huset eller varmvattnet tar slut och tillgången på tappvarmvatten för en fjärrvärmeabonnent är helt obegränsad. Fjärrvärmerören ligger under marken och är väl skyddade för väder och vind, tekniken är relativt okomplicerad och dessutom finns inbyggda reservsystem.

Vad är fjärrvärme?