Biokol från Sverige

På Lantmännen Agrovärme brinner vi för miljö och hållbarhet, och att skapa biobaserade cirkulära affärer. Under 2019 började vi rusta vår anläggning i Ödeshög för att utöka vår affär, och även producera biokol i våra fjärrvärmeanläggningar. Det här är ett sätt för att utöka vår cirkulära affär. 

Biokol produceras genom en process som heter Pyrolys, där organiskt material bränns med strypt syretillförsel. Nedbrytningstiden för biokolet kan vara hundratals till tusentals år och kolet kan på så vis fungera som en kolsänka och därigenom skapa negativa utsläpp.
Det finns flera användningsområden för biokol, och dessa ökar allt mer. Några av användningsområdena i dagsläget är som jordförbättrare i stadsmiljöer, i jordbruksmark, samt på sportgräs så som golf och fotbollsplaner. Det finns även användningsområden så som i djurfoder, som filter av exempelvis vatten och alkohol.