Lantmännen Agrovärme är ett fjärrvärmebolag som ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 20 000 svenska lantbrukare. Vi bedriver verksamhet på 19 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 150 GWh från lokala biobränslen.

Lantmännen Agrovärme i siffror

Vi bedriver verksamhet på 15 orter i Sverige, från Skåne till Upplands län

150 GWh

 

miljövänlig fjärrvärme levereras årligen från våra 19 värmeverk

Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare

Senaste nyheterna

Tack för att du väljer fjärrvärme från Lantmännen Agrovärme! Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig självt. Dessutom är fjärrvärmen också skonsam för miljön, eftersom den tar till vara på resurser som annars hade gått förlorade. 

Fjärrvärmepriser för 2020 har publicerats på hemsidan. Gå in på din fjärrvärmeort för att ladda ner prislista.