Lantmännen Agrovärme är ett fjärrvärmebolag som ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 20 000 svenska lantbrukare. Vi bedriver verksamhet på 15 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 127 GWh från lokala biobränslen.

Lantmännen Agrovärme i siffror

Vi bedriver verksamhet på 15 orter i Sverige, från Skåne till Upplands län

127 GWh

 

miljövänlig fjärrvärme levereras årligen från våra 15 värmeverk

Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare

Senaste nyheterna