Lantmännen Agrovärme

Lantmännen Agrovärme är ett fjärrvärmebolag som ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I våra värmeverk förbränner vi restprodukter från jord- och skogsbruk, som annars hade gått förlorade. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vi bedriver verksamhet på 14 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 127 GWh från lokala biobränslen. Vi tar vara på energin i biprodukterna från vår värdekedja och levererar värme och varmvatten till bostadshus, skolor, lokaler och industrier. På våra fjärrvärmeorter har vi bidragit till att minskad fossil uppvärmning, minskade CO2-utsläpp samt förbättrad luftkvalité. På så sätt tar vi ansvar från jord till bord. Senaste nyheterna

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen i Skurup 3-4/9

Planerat avbrott i fjärrvärmeleverans från 2018-09-03 19:00 till ca 2018-09-04 05:00. Avbrottet berör samtliga fjärrvärmekunder i Skurup. 2018-08-09

Ändringar i allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram nya villkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. De nya villkoren börjar gälla den 2:a juli 2018. 2018-05-02

Ändringar i allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige,HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, sett över de allmännaavtalsvillkoren för...


Om Fjärrvärme

Varje år väljer fler och fler svenskar fjärrvärme för att värma upp sina hus. Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Fjärrvärme från Lantmännen...

Färdig Värme

Färdig Värme innebär lokalt produktion och leverans hetvatten och/eller ånga till en större enskilda fastigheter eller industrier. Bekvämaste sättet för dig att få värme är att låta oss ta hand om...

Delägarskap Värmeverk

Vänder sig till större fastighetsägare och kommuner med koncentrerade fastighetsbestånd. Som delägare i ett fjärrvärmeverk tillsammans med Lantmännen Agrovärme får du ett stabilt och konkurrenskraf...