Lantmännen Agrovärme är ett fjärrvärmebolag som ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se

Lantmännen Agrovärme bedriver verksamhet på 19 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 150 GWh från lokala biobränslen.

Lantmännen Agrovärme i siffror

Vi bedriver verksamhet på 19 orter i Sverige, från Skåne till Upplands län

150 GWh

 

miljövänlig fjärrvärme levereras årligen från våra 19 värmeverk

Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare

Senaste nyheterna

Tack för att du väljer fjärrvärme från Lantmännen Agrovärme! Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig självt. Dessutom är fjärrvärmen också skonsam för miljön, eftersom den tar till vara på resurser som annars hade gått förlorade. 

Fjärrvärmepriser för 2022 har publicerats på hemsidan. Gå in på din fjärrvärmeort för att ladda ner prislista.